.

Tedd ki számítógéped asztalára a cegiranytu.hu linkjét és mindig egy kattintásra leszel az üzleti megoldások tárházától!

A számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak kötelezõen el kell készíteniük a számviteli politikájukat és ennek keretén belül a pénzkezelési-, értékelési- és leltározási szabályzatokat.

Leltározási szabályzat minta

A kötelezõ számviteli szabályzatok elkészítéséhez kialakított segédlet-csomag része

A Leltározási szabályzat minta ára: Árlista

A figyelmedbe ajánljuk, hogy ez nem csak egyszerûen egy minta, amelyet számos esetben az internetrõl ingyen, vagy valamilyen elõfizetés részeként letölthetsz! Itt megoldási javaslatokkal találkozhatsz, döntési variációkat gondolhatsz át és nem utolsó sorban személyesen is megkonzultálhatod velünk.

A megrendelõlaphoz >>>

A teljes kedvezményes csomagot itt tudod elérni: Kedvezményes szabályzat komplex csomag

Egy gyors, egyszerû, ugyanakkor szakszerû megoldást kínálunk a "Leltározási szabályzat minta" termékünkkel, amely a számviteli törvényben meghatározott kötelezõ tartalom testreszabását segíti elõ.

Utolsó módosítás: 2019-11-16

cegiranytu.hu         - az üzleti megoldások         tárháza

További oldalaink, írásaink

A cegiranytu.hu számos ingyenes és kedvezõ árú információs termék elérését teszi számodra elérhetõvé.
E termékeket a törvényi változások, illetve a felhasználói észrevételek figyelembe vételével folyamatosan frissítjük.

További információ a termékrõl Miért használnád ezt a terméket? PayPal fizetési lehetõség is van!

A megrendelõlaphoz >>>

További információk a termékrõl

A Leltározási szabályzat minta tartalma:

A Leltározási szabályzat minta Excel dokumentumban készült. A huszonöt oldal terjedelmû minta lehetõséget biztosít egy testre szabott szabályzat gyors létrehozására.

I. A leltározási szabályzat célja

II. Alapfogalmak

III.A leltár fajtái

IV.Leltározási utasítás és ütemterv

V:Körzeti leltározási ütemterv

VI.A leltárfelvétel módszerei

VII.A leltározásban résztvevõk feladatai

VIII.A felelõsség megállapítása

IX.A leltározás elõkészítése

X.A leltározás bizonylati rendje

XI.A leltározás végrehajtása

XII.A leltározás mérés - számolás esetén

XIII.A mérlegtételek leltározása

XIV.Leltározási körzetek

Leltározási ütemterv nyomtatvány

Záró jegyzõkönyv

Megbízólevél

Leltár ív minta (külön dokumentumban)

Leltározási utasítás és ütemterv minta (külön dokumentumban)

A megrendelõlaphoz >>>

Miért használnád ezt a terméket?

A feladatok leosztása a szervezet nagyságától függ. Egy három fõs gazdasági társaságnak például nem szükséges leltározási bizottságot kijelölnie, s így bizottsági elnököt sem.

Amennyiben a számviteli feladatok ellátása külsõ könyvelõ bevonásával történik, úgy a kiértékelési feladatokat is rá kell bízni.

Egy nagyobb cégnél a lebonyolításért felelõs vezetõi feladatra leginkább a gazdasági igazgató alkalmas. A kiértékelésért felelõs pedig a fõkönyvelõ.

Kényelmi megoldások egész sorát biztosítja:

A számviteli törvényben megfogalmazott elõírások alapján készült. Nincs szükséged rá, hogy még külön tanulmányozd a törvényeket. A szerkesztõi munkát is elvégeztük. Egyedül a megfelelõ tartalom testre szabása vár rád. Azt pedig a felkínált felületeken, gyorsan megteheted.

A megrendelõlaphoz >>>

PayPal fizetés

a PayPal fizetési lehetõség is rendelkezésedre áll (A Paypal biztonságos felületén bankkártyával is fizethetsz!):

Banki előreutaláshoz, vagy csekkes fizetéshez (rózsaszínû postai utalvány) a felhasználási feltételekben találsz útmutatást. Adatainkat az Árlista tetején, vagy ezen oldal alján is megtalálod.

Törvényi szabályok:

A Számviteli politika elkészítését a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 14. § (3) és (4) bekezdése írja elõ.

A számviteli politika elkészítéséért és módosításáért a vállalkozás képviseletére jogosult személy a felelõs.

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a természetes személy adózó 200 ezer forintig terjedõ, míg a nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható, ha a jogszabályokban elõírt bizonylatok kiállítását, illetve a könyvek, nyilvántartások vezetését elmulasztja, vagy a bizonylatokat az elõírásoktól eltérõen állítja ki, a könyveket, nyilvántartásokat hiányosan vagy az elõírásoktól eltérõen vezeti.

A megrendelõlaphoz >>>

Tudástár:

MULASZTÁSI BÍRSÁG

220. § [Általános bírságszabály]

(1) Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget elõíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettõszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minõsül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történõ, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

(3) A késedelem esetén nincs helye mulasztási bírság megállapításának, ha az adózó a kötelezettség teljesítése mellett késedelmét annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

228. § [Számla-, nyugtakibocsátási kötelezettség, valamint iratmegõrzési kötelezettség szabályainak megsértése]

(1) Az adóhatóság az adózót egymillió forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújthatja, ha

a) a számla-, egyszerûsített számla-, nyugtakibocsátási kötelezettségét elmulasztja, vagy a számlát, egyszerûsített számlát, nyugtát nem a tényleges ellenértékrõl bocsátja ki, vagy

b) iratmegõrzési kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) A jogkövetkezmények alkalmazása során az iratmegõrzési kötelezettség elmulasztásával egy tekintet alá esik, ha az adózó iratait az ellenõrzés lefolytatására alkalmatlan állapotban nyújtja be.

(3) Ha az adózó iratmegõrzési kötelezettségének a nyomdai úton elõállított számla, nyugta megõrzésének elmulasztásával nem tesz eleget, függetlenül attól, hogy a számla, illetve nyugta felhasználása ténylegesen megtörtént-e, a kiszabható mulasztási bírság összege természetes személy esetén kettõszázezer forint, nem természetes személy adózó esetében 500 ezer forint és a hiányzó számlák, illetve nyugták számának szorzata által meghatározott összegig terjedhet.

229. §

230. § [Nyilvántartási, iratmegõrzési kötelezettség megszegése szokásos piaci ár meghatározása, valamint ellenõrzött külföldi társaságokkal folytatott ügyletek esetén]

(1) Az adózó a szokásos piaci ár meghatározásával, valamint az ellenõrzött külföldi társaságokkal folytatott jogügyletekkel összefüggõ nyilvántartási kötelezettségének megsértése, illetve e nyilvántartással összefüggõ iratmegõrzési kötelezettségének megsértése esetén nyilvántartásonként (összevont nyilvántartásonként) kettõmillió forintig terjedõ, ismételt jogsértés esetén nyilvántartásonként (összevont nyilvántartásonként) négymillió forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható. A kötelezettségnek az ismételt mulasztás miatt hozott határozat közlését megelõzõen történõ teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság mérsékelhetõ vagy elengedhetõ.

(2) Ugyanazon nyilvántartás vezetésének ismételt elmulasztása esetén az adózó az elsõ esetben kiszabott mulasztási bírság mértékének négyszereséig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható. Az ismételt jogsértésre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók, ha a két egymást követõ mulasztás között kettõ évnél több telt el.

A jogszabályi forrás: njt.hu

A megrendelõlaphoz >>>

Vissza az elejére

Görgesd a terméklistát!


Oldaltérkép:
Cégadatok: