.

Tedd ki számítógéped asztalára a cegiranytu.hu linkjét és mindig egy kattintásra leszel az üzleti megoldások tárházától!

A számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak kötelezően el kell készíteniük a számviteli politikájukat és ennek keretén belül a pénzkezelési-, értékelési- és leltározási szabályzatokat.

Leltározási szabályzat minta

A kötelező számviteli szabályzatok elkészítéséhez kialakított segédlet-csomag része

A Leltározási szabályzat minta ára: Árlista

A figyelmedbe ajánljuk, hogy ez nem csak egyszerűen egy minta, amelyet számos esetben az internetről ingyen, vagy valamilyen előfizetés részeként letölthetsz! Itt megoldási javaslatokkal találkozhatsz, döntési variációkat gondolhatsz át és nem utolsó sorban személyesen is megkonzultálhatod velünk.

A megrendelőlaphoz >>>

A teljes kedvezményes csomagot itt tudod elérni: Kedvezményes szabályzat komplex csomag

Egy gyors, egyszerű, ugyanakkor szakszerű megoldást kínálunk a "Leltározási szabályzat minta" termékünkkel, amely a számviteli törvényben meghatározott kötelező tartalom testreszabását segíti elő.

cegiranytu.hu         - az üzleti megoldások         tárháza

További oldalaink, írásaink

A cegiranytu.hu számos ingyenes és kedvező árú információs termék elérését teszi számodra elérhetővé.
E termékeket a törvényi változások, illetve a felhasználói észrevételek figyelembe vételével folyamatosan frissítjük.

További információ a termékről Miért használnád ezt a terméket? PayPal fizetési lehetőség is van!
Termékbörze Partnerlinkek

Ha kérdezni szeretnél, akkor látogasd meg a Cégiránytű tanácsadó oldalunkat.

Cégiránytű tanácsadó

A megrendelőlaphoz >>>

Amennyiben nem szeretnél bajlódni a szabályzatok testreszabásával, úgy az elkészítését megrendelheted. Jelezd ezt a megrendelési űrlap megjegyzés rovatában. Ennek díjáró információt szintén az Árlista szolgáltat.

További információk a termékről

A Leltározási szabályzat minta tartalma:

A Leltározási szabályzat minta Excel dokumentumban készült. A huszonöt oldal terjedelmű minta lehetőséget biztosít egy testre szabott szabályzat gyors létrehozására.

I. A leltározási szabályzat célja

II. Alapfogalmak

III.A leltár fajtái

IV.Leltározási utasítás és ütemterv

V:Körzeti leltározási ütemterv

VI.A leltárfelvétel módszerei

VII.A leltározásban résztvevők feladatai

VIII.A felelősség megállapítása

IX.A leltározás előkészítése

X.A leltározás bizonylati rendje

XI.A leltározás végrehajtása

XII.A leltározás mérés - számolás esetén

XIII.A mérlegtételek leltározása

XIV.Leltározási körzetek

Leltározási ütemterv nyomtatvány

Záró jegyzőkönyv

Megbízólevél

Leltár ív minta (külön dokumentumban)

Leltározási utasítás és ütemterv minta (külön dokumentumban)

A megrendelőlaphoz >>>

Miért használnád ezt a terméket?

A feladatok leosztása a szervezet nagyságától függ. Egy három fős gazdasági társaságnak például nem szükséges leltározási bizottságot kijelölnie, s így bizottsági elnököt sem.

Amennyiben a számviteli feladatok ellátása külső könyvelő bevonásával történik, úgy a kiértékelési feladatokat is rá kell bízni.

Egy nagyobb cégnél a lebonyolításért felelős vezetői feladatra leginkább a gazdasági igazgató alkalmas. A kiértékelésért felelős pedig a főkönyvelő.

Kényelmi megoldások egész sorát biztosítja:

A számviteli törvényben megfogalmazott előírások alapján készült. Nincs szükséged rá, hogy még külön tanulmányozd a törvényeket. A szerkesztői munkát is elvégeztük. Egyedül a megfelelő tartalom testre szabása vár rád. Azt pedig a felkínált felületeken, gyorsan megteheted.

A megrendelőlaphoz >>>

PayPal fizetés

a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll (itt bankkártyával is fizethetsz!):

Banki átutaláshoz, vagy csekkes fizetéshez (rózsaszínű postai utalvány) a felhasználási feltételekben találsz útmutatást. Adatainkat az oldal alján is megtalálod.

Törvényi szabályok:

A Számviteli politika elkészítését a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (3) és (4) bekezdése írja elő.

A számviteli politika elkészítéséért és módosításáért a vállalkozás képviseletére jogosult személy a felelős.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a természetes személy adózó 200 ezer forintig terjedő, míg a nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a jogszabályokban előírt bizonylatok kiállítását, illetve a könyvek, nyilvántartások vezetését elmulasztja, vagy a bizonylatokat az előírásoktól eltérően állítja ki, a könyveket, nyilvántartásokat hiányosan vagy az előírásoktól eltérően vezeti.

A megrendelőlaphoz >>>

Tudástár:

MULASZTÁSI BÍRSÁG

220. § [Általános bírságszabály]

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

(3) A késedelem esetén nincs helye mulasztási bírság megállapításának, ha az adózó a kötelezettség teljesítése mellett késedelmét annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

228. § [Számla-, nyugtakibocsátási kötelezettség, valamint iratmegőrzési kötelezettség szabályainak megsértése]

(1) Az adóhatóság az adózót egymillió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja, ha

a) a számla-, egyszerűsített számla-, nyugtakibocsátási kötelezettségét elmulasztja, vagy a számlát, egyszerűsített számlát, nyugtát nem a tényleges ellenértékről bocsátja ki, vagy

b) iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) A jogkövetkezmények alkalmazása során az iratmegőrzési kötelezettség elmulasztásával egy tekintet alá esik, ha az adózó iratait az ellenőrzés lefolytatására alkalmatlan állapotban nyújtja be.

(3) Ha az adózó iratmegőrzési kötelezettségének a nyomdai úton előállított számla, nyugta megőrzésének elmulasztásával nem tesz eleget, függetlenül attól, hogy a számla, illetve nyugta felhasználása ténylegesen megtörtént-e, a kiszabható mulasztási bírság összege természetes személy esetén kettőszázezer forint, nem természetes személy adózó esetében 500 ezer forint és a hiányzó számlák, illetve nyugták számának szorzata által meghatározott összegig terjedhet.

229. §

230. § [Nyilvántartási, iratmegőrzési kötelezettség megszegése szokásos piaci ár meghatározása, valamint ellenőrzött külföldi társaságokkal folytatott ügyletek esetén]

(1) Az adózó a szokásos piaci ár meghatározásával, valamint az ellenőrzött külföldi társaságokkal folytatott jogügyletekkel összefüggő nyilvántartási kötelezettségének megsértése, illetve e nyilvántartással összefüggő iratmegőrzési kötelezettségének megsértése esetén nyilvántartásonként (összevont nyilvántartásonként) kettőmillió forintig terjedő, ismételt jogsértés esetén nyilvántartásonként (összevont nyilvántartásonként) négymillió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. A kötelezettségnek az ismételt mulasztás miatt hozott határozat közlését megelőzően történő teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető.

(2) Ugyanazon nyilvántartás vezetésének ismételt elmulasztása esetén az adózó az első esetben kiszabott mulasztási bírság mértékének négyszereséig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Az ismételt jogsértésre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók, ha a két egymást követő mulasztás között kettő évnél több telt el.

A jogszabályi forrás: njt.hu

A megrendelőlaphoz >>>

Vissza az elejére

Görgesd a terméklistát!

Partner linkek

Termékbörze

Vissza az elejére

AjánlóVissza az elejére